Kurpiowska Ostrołęka

Ostrołęka jest pięknym miastem leżącym w województwie mazowieckim nad rzeką Narwią. Ostrołęka od lat jest ośrodkiem kultury kurpiowskiej i folkloru. W roku 1975 w Ostrołęce powstało Muzeum Ziemi Kurpiowskiej. W XIX wiecznej ostrołęckiej willi można znaleźć dokumenty, działa sztuki, zabytki, które Związane są z historią kurpiowską w Ostrołęce.

W dziełach Muzeum Kurpiowszczyzny można znaleźć czternaście-tysięcy eksponatów dotyczących rejonu Ostrołęki.

Muzeum podzielone jest na trzy oddziały:

  • archeologię w tym dziale znaleźć można zbiory dotyczące pierwszych osad na Krupi
  • etnografię, jest to oddział który ukazuje rękodzieło Kurpiów
  • historyczno-artystyczną, w tym dziale zobaczyć można całą historię regionu.

Innymi muzealnymi oddziałami są Muzeum w Przasnyszu i Zagroda Kurpiowska w okolicznym Kadzidle.

W Muzeum znajduje się kilak wystaw stałych i czasowych, opowiadają one dawne historie Ostrołęki i Kurpi. Wystawy stałe podzielić można na:

  • wystawę dotyczącą Bitwy pod Ostrołęką
  • graficzne przedstawienie Kampanii Napoleońskiej
  • wystawę, która pokazuje jak wyglądała historia Ostrołęki wraz z dawnymi Kurpiowskimi mieszkaniami
  • wystawa dotycząca motywów ludowych w czasie dwudziestolecia międzywojennego
  • galeria rzeźby kurpiowskiej wraz z sztuką rękodzielniczą okolic